Alle studenten in het hoger onderwijs schrijven een eindwerk, dat ook een bachelorproef, een masterproef, een thesis, een scriptie of een verslag voor een vakoverschrijdend project wordt genoemd. Dat eindwerk is de bekroning en het sluitstuk van studies in het hoger onderwijs

De kwaliteit van een eindwerk/scriptie wordt bepaald door de inhoud, de taal, de schrijfstijl, de structuur en de opmaak die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Het handboek is een praktisch en gebruiksvriendelijk naslagwerk dat je helpt om een eindwerk/scriptie te schrijven. Volgende onderwerpen worden besproken en met talrijke voorbeelden uit werken van studenten toegelicht: schrijfproces, onderdelen van een eindwerk/scriptie, bronvermelding (APA), structuur, schrijfstijl, taal, opmaak.
Zes bijlagen (Taal- en spellingproblemen, bronnen-wegwijzer, schrijfwijzer met beoordelingsformulier, academische poster, wetenschappelijk en populairwetenschappelijk verslag) bereiden schrijvende studenten perfect voor op geschriften in de academische wereld en ook erna …

bron: www.leenpollefliet.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here