Deze week staat de UGent helemaal in het teken van duurzaamheid, met een debat op 15 februari en de aanplant van een heus UGent- klimaatbos op 17 februari 2017.

De wereld wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Om te kiezen voor een aantrekkelijke en veilige toekomst, zullen we tegen 2050 ons gebruik van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Dit betekent dat de CO2 uitstoot met 6% per jaar moet verminderen én dat er 550 gigaton CO2 uit de atmosfeer gehaald moet worden, bijvoorbeeld door de aanplant van bossen.

De UGent is ambitieus en wil impact hebben. Ze wil oplossingen aanreiken en het debat rond klimaatverandering, armoede en voedselschaarste, etc…voeden met feiten, cijfers en opinies. De studenten wil ze vertrouwd maken met de complexe vraagstukken inzake duurzaamheid en, niet onbelangrijk, de UGent wil zelf ook het goede voorbeeld geven in de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

Terugblik en vooruitblik 1 jaar na het klimaatakkoord in Parijs op 15/2

Op 15 februari kijkt de universiteit terug op het voorbije jaar én blikt ze vooruit. Welke engagementen werden genomen op wereldvlak, in Europa, in Vlaanderen, aan de UGent? Welk werk ligt op de plank? Serge de Gheldere en Wouter Deprez analyseren, geven hun ongezouten mening en zetten ons aan tot actie.

Dit debat over het klimaatakkoord gaat door op 15/2 om 20u in het Ufo, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.

Aanplant klimaatbos op 17/2

In Melle plant de universiteit op vrijdagnamiddag 17 februari – dikketruiendag – tussen 12u en 17u een heus UGent-klimaatbos aan van 2,5 ha. In totaal zullen bijna 5000 bomen van vier verschillende soorten de grond in gaan. Er werd een oproep gedaan naar onderzoeksgroepen en studentenverenigingen om van de plantactie een teambuildingsactiviteit te maken. Maar liefst 25 groepen schreven zich in. Niet enkel studenten en werknemers, ook andere groepen (milieuraad Melle, scoutsgroep,..) doen mee. Er wordt een begeleide fietstocht en een treinrit ingelegd vanuit Gent.

Het UGent-klimaatbos zal ook een openluchtlaboratorium worden. We willen onderzoeken of meer soortenrijke bossen een grotere hoeveelheid CO2 kunnen opslaan dan bossen die slechts bestaan uit één boomsoort. In totaal worden er 22 cirkelvormige groepen aangeplant die variëren in boomsoortenrijkdom en boomdensiteit. Het experiment wordt bovendien opgenomen in een globaal netwerk TreeDivNet, dat bestaat uit meer dan 20 gelijkaardige experimenten verspreid over 40 sites en vijf continenten.

De aanplant gaat door op de akker tussen Geerbos en Kalverhagestraat in Melle op 17 februari 2017 tussen 12u en 17u. Rond 16u is er een officieel moment met de burgemeester en schepenen van de gemeente Melle en de vicerector en de logistiek beheerder van de UGent

Bron: Universiteit Gent

1 REACTIE

  1. Er kan nog veel meer CO2 bespaard worden dan louter door opslag. Want wat als dit soort bossen onder collectief beheer zou vallen en naast de opslag van co2 ook nog eens zorgt voor lokale vormen van recreatie, voor de productie van hout, voedsel en medicinale planten en zelfs voor de productie van houtsnippers voor biogas?… Opslag is maar 1 deeltje van de koek – er zijn veel meer mogelijkheden die mee in de berekening kunnen genomen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here