bron: Rijksuniversiteit Groningen - foto Pixabay

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werken samen in een innovatief onderwijsproject om rechtenstudenten beter te leren pleiten. Door inzet van Virtual Reality (VR) krijgen studenten van beide instellingen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een virtuele rechtszaal.

In deze authentieke maar virtuele setting ontvangen zij realtime feedback van medestudenten via een speciaal ontwikkelde app. Hierdoor sluit het juridisch academisch onderwijs beter aan op de beroepspraktijk. Voor het project PleitVRij ontvingen de universiteiten subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kader van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.

De hoofddoelstelling van het project PleitVRij wordt bereikt door studenten meer te laten oefenen in een authentieke setting. Voorheen oefenden studenten enkel in onderwijszalen, waardoor zij minder goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk. PleitVRij brengt daar verandering in. Studenten kunnen in verschillende rollen hun pleitvaardigheden oefenen en vertrouwd raken met de omgeving van de rechtbank. Voor het geven van onderlinge feedback wordt een app ontwikkeld die studenten in staat stelt om tijdens het virtueel pleiten direct op elkaar te reageren. Om goed aan te sluiten bij het beroepsveld vindt op onderdelen afstemming plaats met de Rechterlijke Macht en Nederlandse Orde van Advocaten. De vaardigheden die studenten ontwikkelen sluiten dan beter aan op wat er van hen verwacht wordt in de praktijk.

Samenwerking en doorontwikkeling                      

De onderwijsmethode en de virtuele setting worden ontwikkeld vanuit een klankbordgroep bestaande uit de Nederlandse Orde van Advocaten, de Rechterlijke Macht en diverse Hogere Onderwijsinstellingen. De resultaten uit dit project komen beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen via SURFsharekit.

Het project wordt in hier in 2 minuten verteld door Hedwig van Rossum. Het projectidee is ontwikkeld door Sylvia Moes (Innovatiemanager Onderwijs Universiteitsbibliotheek VU), Gert-Jan Verheij (Onderwijstechnoloog RUG), Frans van Hoesel (VR expert Reality Center RUG), mr. Hedwig van Rossum (coördinator pleitoefening VU), drs. Bart Beijer (onderwijs & kwaliteitszorg RUG), mr. Adriaan Wierenga (communicatietraining Studentenrechtbank RUG) en prof.mr.dr. Wilbert Kolkman (coördinator Studentenrechtbank RUG).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here