bron: Stad Gent

Ter gelegenheid van een informeel bezoek door Leilani Farha, speciaal rapporteur van de VN, engageert de Stad Gent zich om het recht op adequate huisvesting te realiseren overeenkomstig de internationale mensenrechtenverdragen. ​

‘Het aantal daklozen en gedwongen uithuiszettingen stijgt, ook in hoge-inkomenslanden. Huisvesting is in veel steden onbetaalbaar geworden, zelf voor de middenklasse. We hebben een verschuiving (‘een shift’) nodig in de perceptie van huisvesting: van een product naar een onvervreemdbaar mensenrecht’, zegt Leilani Farha, onafhankelijke expert op het vlak van het recht op huisvesting voor de VN-Raad

Gent sluit zich aan bij de groeiende groep gemeenten, waaronder Barcelona, Berlijn, Seoul, Parijs, Londen en New York*, die deel uitmaken van ‘The Shift’, een multi-stakeholderinitiatief onder leiding van speciaal VN-rapporteur Leilani Farha, het Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens van de VN (OHCHR), en Verenigde Steden en Lokale Overheden (UCLG).

‘The Shift onderschrijven is voor de Stad Gent de logische volgende stap. We bouwen met trots verder aan het werk dat we tot nu toe verricht hebben om discriminatie op de huisvestingsmarkt aan te pakken. We onderzoeken ook de betaalbaarheid van huisvesting in onze stad. We willen onze ervaringen delen, van anderen leren en de kracht van steden om zowel lokaal als wereldwijd de agenda op het vlak van mensenrechten vooruit te helpen, vergroten’, Daniël Termont, burgemeester van Gent.

Dit initiatief van Gent wordt gunstig onthaald door Birgit Van Hout, mensenrechten-vertegenwoordiger van de VN voor Europa. Zij benadrukt de centrale plaats van het recht op huisvesting in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en voegt toe dat het recht op huisvesting een stuwende kracht kan zijn voor de realisatie van vele andere mensenrechten.

‘Er moet toegang voorzien worden tot adequate, betaalbare en toegankelijke huisvesting. We moeten gebruikmaken van het momentum gecreëerd door de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waartoe alle EU-landen zich hebben verbonden, om dit voor iedereen waar te maken tegen 2030.’

*Volledige lijst: Barcelona, Berlijn, Seoul, Madrid, Montevideo, Parijs, Londen, New York, Plaines Communes, Greater Manchester, Durban, Amsterdam en Mexico-Stad

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here